نویسنده = احسان ساده
تعداد مقالات: 3
1. طراحی و تبیین مدل فرایندی ارزش آفرینی منابع انسانی در شرکت‌های دانش بنیان

دوره 15، شماره 53، پاییز 1399، صفحه 71-95

علی احمدی؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


2. شناسایی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در زنجیره تأمین تاب‌آور صنعت خودروسازی ایران

دوره 14، شماره 49، پاییز 1398، صفحه 1-18

عمار فیضی؛ احسان ساده؛ زین العابدین امینی سابق؛ رضا احتشام راثی