نویسنده = رضا احتشام راثی
تعداد مقالات: 3
2. توسعه الگوریتم موازنه به هنگام بار در سیستم های کارگاهی ( مطالعه کیفی)

دوره 15، شماره 52، تابستان 1399، صفحه 16-30

نیما رحمانی؛ علیرضا ایرج پور؛ ناصر حمیدی؛ اکبر عالم تبریز؛ رضا احتشام راثی


3. شناسایی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در زنجیره تأمین تاب‌آور صنعت خودروسازی ایران

دوره 14، شماره 49، پاییز 1398، صفحه 1-18

عمار فیضی؛ احسان ساده؛ زین العابدین امینی سابق؛ رضا احتشام راثی