نویسنده = رضا رادفر
تعداد مقالات: 5
2. شناسایی و اولویت بندی فن آوری‌های کاهنده انتشار SOx مورد مطالعه: نیروگاه‌های حرارتی ایران

دوره 15، شماره 52، تابستان 1399، صفحه 140-161

شیرین عزیزی؛ رضا رادفر؛ هانیه نیکومرام؛ علی رجب زاده


4. سنجش آمادگی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط جهت ورود به تجارت الکترونیکی

دوره 14، شماره 47، بهار 1398، صفحه 89-102

عباس طلوعی اشلقی؛ رضا رادفر؛ نقی شجاع؛ فرشید فرخی زاده


5. چابکی عامل ها در زنجیره تامین سازمان های آموزشی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

دوره 13، شماره 43، بهار 1397، صفحه 43-56

عباس طلوعی اشلقی؛ شهرزاد طیاران؛ رضا رادفر؛ علیرضا پورابراهیمی