کلیدواژه‌ها = دلفی فازی
تعداد مقالات: 6
1. شناسایی عوامل مؤثر در سنجش چابکی با رویکردی آمیخته از روشهای کیفی و کمی (مطالعه موردی: صنعت خودروسازی)

دوره 16، شماره 55، بهار 1400، صفحه 137-156

عیسی روغنی ممقانی؛ جلال حقیقت منفرد؛ احمد جعفرنژاد چقوشی


3. شناسایی و اولویت بندی فن آوری‌های کاهنده انتشار SOx مورد مطالعه: نیروگاه‌های حرارتی ایران

دوره 15، شماره 52، تابستان 1399، صفحه 140-161

شیرین عزیزی؛ رضا رادفر؛ هانیه نیکومرام؛ علی رجب زاده


5. ارائه الگویی جهت تسهیل انتقال فناوری با محوریت واسطه‏های نوآوری باز

دوره 14، شماره 48، تابستان 1398، صفحه 74-96

هادی حسینی؛ ناصر آزاد؛ منوچهر منطقی؛ محمود مدیری