کلیدواژه‌ها = دلفی فازی
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی و اولویت بندی فن آوری‌های کاهنده انتشار SOx مورد مطالعه: نیروگاه‌های حرارتی ایران

دوره 15، شماره 52، تابستان 1399، صفحه 140-161

شیرین عزیزی؛ رضا رادفر؛ هانیه نیکومرام؛ علی رجب زاده


3. ارائه الگویی جهت تسهیل انتقال فناوری با محوریت واسطه‏های نوآوری باز

دوره 14، شماره 48، تابستان 1398، صفحه 74-96

هادی حسینی؛ ناصر آزاد؛ منوچهر منطقی؛ محمود مدیری