کلیدواژه‌ها = عدم قطعیت
تعداد مقالات: 5
1. طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته در فضای عدم قطعیت

دوره 15، شماره 54، زمستان 1399، صفحه 197-218

رضا یوسفی زنوز؛ فرزاد حقیقی راد؛ سجاد ذاکری تبار