کلیدواژه‌ها = تئوری داده بنیاد
تعداد مقالات: 3
1. طراحی و تبیین مدل فرایندی ارزش آفرینی منابع انسانی در شرکت‌های دانش بنیان

دوره 15، شماره 53، پاییز 1399، صفحه 71-95

علی احمدی؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


2. طراحی مدل فرایندی بازاریابی سبز در صنعت دارو(رویکرد کیفی)

دوره 15، شماره 52، تابستان 1399، صفحه 32-51

بیتا هادی زاده مقدم؛ حسن بیابانی؛ اسماعیل حسن پور


3. ارائه الگوی بازاریابی محتوا مبتنی بر تئوری داده بنیاد (مطالعه موردی: صنعت گردشگری استان فارس)

دوره 15، شماره 51، بهار 1399، صفحه 156-175

محمود معارفی؛ هوشنگ اسدالله؛ اسماعیل حسن پور قروقچی