تعداد مقالات: 509

4. اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر عدم توسعه شهرکهای صنعتی تهران با رویکرد فازی

دوره 11، شماره 38، زمستان 1395، صفحه 1-18

ابوالفضل علیزاده؛ حجت الله وحذتی؛ مجتبی گلستانی


8. حل مسئله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع چندهدفه در حالت چند مد با الگوریتم زنبورهای عسل چندهدفه

دوره 10، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 1-19

امیر صادقی؛ سینا نمازی؛ زهرا گراقاجهلو؛ بهنام رضوان پور


9. تلفیق تحلیل عاملی و تکنیک رویکرد ترکیبی(AHP-TOPSIS)جهت رتبه‌بندی معیارها و ارزیابی عوامل مؤثر بر برند

دوره 10، شماره 33، پاییز 1394، صفحه 1-14

امیر نایب گاوگانی؛ سینا چرتاب جباری؛ مهدی یوسفی نژاد عطاری


11. بررسی موانع پیاده سازی خوشه های صنعتی در استان آذربایجان شرقی

دوره 10، شماره 31، بهار 1394، صفحه 1-14

علیرضا بافنده زنده؛ امیر بیرامی حاجیلاری


12. ارائه ی مدلی ترکیبی جهت ارزیابی ریسک های یک پروژه ی B.O.T

دوره 9، شماره 27، بهار 1393، صفحه 1-16

لیلا فضلی؛ علیرضا عیدی


15. شناسایی و اولویت بندی ابزارهای آمیخته ترفیع صنعت پلاستیک با استفاده ترکیب فنون تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)

دوره 9، شماره 29، پاییز 1393، صفحه 1-24

علی محقر؛ شهرام هاشم نیا؛ سید حجت بزاززاده؛ رویا اقبال


16. سنجش رضایت مشتری با استفاده از تصمیم گیری گروهی و تکنیک Ftopsis ( مطالعه موردی شرکت پارس پرند حیان )

دوره 8، شماره 26، زمستان 1392، صفحه 1-10

علی اکبر فرهنگی؛ محمود لطفی؛ بهاره کرباسیان


18. ارزیابی تأثیر اجرای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن

دوره 8، شماره 24، تابستان 1392، صفحه 1-22

چنگیز والمحمدی؛ محسن ا حمدی؛ محسن سید علی اکبر


23. تصمیم گیری در یک زنجیره تأمین دو سطحی بر اساس ساختارهای استاکلبرگ و کورنو

دوره 7، شماره 19، بهار 1391، صفحه 1-8

مرتضی طاهری فرد؛ ابراهیم تیموری؛ مرضیه ابراهیمی شقاقی


24. طراحی مکانیسمی جهت هماهنگی زنجیره تأمین دو سطحی تحت تقاضای احتمالی

دوره 6، شماره 18، زمستان 1390، صفحه 1-12

مرتضی طاهری فرد؛ ابراهیم تیموری؛ مرضیه ابرهیمی شقاقی؛ صغری سلیمان گلی