انتخاب تآمیین کننده گان در زنجیره تأمین با استفاده از فرایند تحلیل شبکه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Supplier Selection in Supply chain Management by Analytic Network Process. (Case study: Fars Gas Company)