بررسی ارتباط بین ویژگی های رفتاری و سبک های ارتباطی مورد استفاده کارآفرینان در مسب و کارهای کوچک و متوسط (SME) در استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Studying the Relationship between Behavioral Characteristics and Communicational Styles Used by Entrepreneurs in Small and Medium Businesses in Tehran Province.