اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی با رویکرد عوامل استراتژیک بوسیله TOPSIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Ranking of effecting factors of organizational effectiveness with Strategic Constituencies Approach by Topsis (Azinkhodro company case study)