نقش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع کوچک در توسعه ی افتصادی شهرستان تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Role of Private Section Investment in Small Industries in Economic Development of Tabriz Township