نظام مند کردن مدیریت آموزش فنی و حرفه ای بر اساس مدل سیستم های پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Vocational Education & Training systematization according dynamic systems model`