کاربرد برنامه‌ریزی آرمانی در تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی با تاکید بر آب مجازی دراستان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

2 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان

3 گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

4 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکزی ، تهران ، ایران

5 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد. واحد تهران مرکز

چکیده

امروزه تولید محصولات مقرون به صرفه ،همواره از دغدغه‌های کشاورزان و سیاست‌گذاران می‌باشد. بر این اساس، لازم به نظر می‌رسد تا بتوان در سیاست‌گذاری‌های کشت ،افزون بر هدف‌های سیاست‌گذاران، نیازمندی‌ها و اهداف کشاورزان در کنار یکدیگر در نظر گرفته شود. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اقتصادی الگوی بهینه کشت محصولات زراعی استان کردستان به تفکیک شهرستان‌های آن با تاکید بر حداقل آب مجازی طرح ریزی و اجرا شد. به این منظور آمار و اطلاعات موردنیاز در سال زراعی 95-1394 در قالب تدوین الگوی برنامه‌‌ریزی آرمانی استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد، الگوی کشت فعلی واحدهای تولیدی شهرستان‌های استان دارای مزیت نسبی نبوده و از اینرو الگوی فعلی کشت باید تغییر یابد. به بیان دیگر، تغییرات الگوی کشت محصولات زراعی به سمت تخصصی شدن و متناسب با مزیت نسبی منطقه در حال تغییر هستند و محصولاتی وارد الگوی کشت شده‌اند که با امکانات و شرایط هر منطقه (شهرستان) سازگار می‌باشند. این تغییرات به نحوی است که سطح زیرکشت برخی از محصولات نسبت به وضعیت فعلی کاهش و برخی دیگر افزایش معنی‌داری پیدا کرده است. به طوری که محصولی مانند گندم آبی به طور کلی در الگوی بهینه وارد نشده است. همچنین بیشتر محصولات به دلیل عدم مزیت نسبی و غیرمتناسب با شرایط منطقه و همچنین بازدهی پایین آن‌ها از الگو حذف شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Goal Programming to Determination of Optimum Cropping Pattern Emphasizing on Virtual Water in Kurdistan Province

نویسندگان [English]

  • mostafa baghbanyan 1
  • Hamed Ghaderzadeh 2
  • Ghodratollah Emamverdi 3
  • Marjan Damankeshideh 4
  • Narciss Amin Rashti, 5
1 Phd scholar of economic Department, Islamic Azad University, Tehran center
2 Dept. of agricultural economic, University of Kurdistan
3 Dept of Economic. Islamic Azad University. Tehran Center
4 Faculty of Economics Department Faculty of Economics and Accounting ،Islamic Azad University Central Tehran Branch. Tehran,Iran
5 Dept of Economic, Islamic Azad University, Tehran center.
چکیده [English]

Nowadays, production of economic production is one of the most important of policymaker’s tensions. Address to this. It is necessary to merge the farmer’s aims along policy makers as well as their necessities. Therefore, the current study attempted to investigate on optimum cropping pattern of agricultural crops in Kurdistan province respect to each county emphasizing on minimize virtual water. To follow research aim the necessary data were collected for the agricultural year 2015-6 using goal programming. The results showed that, the current cropping pattern does not has no comparative advantage and it has to experience significant change. In other words, the current cropping pattern willing must to change from mixed form to specialized one according to comparative advantage according to resource possibilities of each district. The range of change showed that, there are significant decrease and increase in some crops compare to current situation. The results showed that, irrigated wheat did not get permission to enter optimum model. In addition, the most of current crop due to low return as well as disadvantage of study area omitted in recommended pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Virtual water"
  • " optimum cropping pattern"
  • "goal programming
  • "
  • "Kurdistan province"