دوره و شماره: دوره 16، شماره 57، پاییز 1400 
1. موانع پیاده سازی زنجیره تأمین سبز در شرکت های تولیدکننده سیمان

صفحه 1-19

مسعود حقیقی نوجوکامبری؛ سینا ابویی مهریزی؛ مقتد الانام روانبخش


5. طراحی سناریوهای تاب آوری زنجیره تأمین سایپا به منظور ارزیابی فرآیند تولید

صفحه 74-110

سمیه شفقی زاده؛ سعداله ابراهیم نژاد؛ مهرزاد نوابخش؛ سید مجتبی سجادی


6. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با تاکید بر عملکرد برند در صنعت محصولات آرایشی

صفحه 111-131

ابوالقاسم غلامرضا تهرانی؛ هوشنگ اسداله؛ سراج الدین محبی؛ شهریار عزیزی