دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، زمستان 1396، صفحه 1-115 
7. ارائه ی یک الگوریتم ژنتیک جدید برای حل مسئله ی مسیریابی چند انباره با وسایل نقلیه چند ظرفیتی

صفحه 87-98

حسین افضلی؛ غلامرضا عینی سرکله؛ مجتبی خادمی نژاد؛ الناز میاندوآبچی