دوره و شماره: دوره 10، شماره 32، تابستان 1394، صفحه 1-93 
5. مدل تاپسیس فازی ارزیابی ریسک‌های اقتصادی برای پروژه‌های EPC نفت و گاز

صفحه 55-66

فرزاد فیروزی جهانتیغ؛ غلامرضا اسماعیلیان؛ محمدایمان هزاوه ای