دوره و شماره: دوره 8، شماره 24، تابستان 1392، صفحه 1-163 
5. ارائه ی رویکرد مبتنی بر انتگرال چوکوئت در زنجیره تأمین دارویی

صفحه 73-88

محمد رضا غلامیان؛ مرتضی مومنی شهرکی؛ سید ارشاد سکاکی


7. بهینه‌سازی در مسیریابی باز وسیله نقلیه با استفاده از یک الگوریتم کارای ترکیبی فراابتکاری

صفحه 99-112

مجید یوسفی خوشبخت؛ حسن زارعی؛ زهرا سعادتی اسکندری؛ نرگس محمودی دارانی؛ احمد محمود جانلو


9. مروری بر ادبیات بحث فرآیند تحلیل شبکه ای

صفحه 133-144

علیرضا رشیدی کمیجان؛ بهارک غفاری؛ پریسا طباطبایی


11. بررسی اثر IT بر قابلیتهای زنجیره تامین و عملکرد بنگاه: مطالعه موردی شرکت سایپا

صفحه 159-170

سیده شایسته واردی؛ مجتبی رستمی نوروزآباد؛ سامان رحمانی نوروزآباد؛ سید زانا صمدی