اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 382
تعداد پذیرش 81
تعداد عدم پذیرش 220
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 173

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 57
تعداد مقالات 511
تعداد مشاهده مقاله 116944
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 79486
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 64 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش 143 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 21 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 8 روز
درصد پذیرش 21 %