اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 699
تعداد پذیرش 135
تعداد عدم پذیرش 394
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 307

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 498
تعداد مشاهده مقاله 104208
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 72666
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 7 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 90 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 162 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 17 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 31 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 15 روز
درصد پذیرش 19 %