اصول اخلاقی انتشار مقاله

   اصول اخلاقی انتشار مقاله

 مجله علمیپژوهشی مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با رسالت انتخاب، داوری، اصلاح و انتشار نوآورانه ترین پژوهش‌ها در حوزه مدیریت صنعتی فعالیت می‌کنند. به همین منظور، فرآیند بررسی، داوری و انتشار مقالات پژوهشی دقیق و با رویکردی بی­طرفانه انجام می گیرد. اعتماد نویسندگان، محققان و دانشگاهیان و تمامی ذی­نفعان به رعایت عدالت در فرآیند بررسی و انتشار مقالات حسن شهرت و اعتبار این نشریه‎ است. بنابراین اصول اخلاقی انتشار مقاله به منظور نیل به هدف اعتمادسازی در فرآیند بررسی و انتشار پایه ریزی شده است. اصول اخلاقی انتشار مقاله در این مجله در سه بخش برای نویسندگان، سردبیران و داوران تنظیم شده است و از آنها درخواست می‌شود تا با رعایت اخلاق علمی و پژوهشی ما را در مسیر تولید و انتشار علم یاری دهند.

     اصول اخلاقی نویسندگان

      اصالت

 • هنگامی­که نویسنده­ای نسبت به ارسال مقاله به مجله اقدام می‌کند، مقاله باید کاری جدید و اصیل باشد. نویسنده نمی‌تواند مقاله‌ای را که کل یا بخشی از آن در جای دیگری تحت بررسی است، به مجله ارسال و همچنین نمی‌تواند مقاله‌ای را که کل یا بخشی از آن در مجله تحت بررسی و ارزیابی است، برای نشریه دیگری ارسال کند.
 • مقاله ارسالی چه کل و چه بخشی از آن، به زبان فارسی یا هر زبان دیگری، نباید قبلاً در جای دیگری منتشر یا برای انتشار پذیرفته شده باشد.
 • نویسندگان باید کار و ایده‌های اولیه خود را به­طور صریح بیان کنند، حتی زمانی­که به­طور عینی در مقاله بازنویسی و نقل قول نشده باشند. اگر جملات یا پاراگراف‌هایی دقیق در کار پژوهشی وجود داشته باشند که به­نظر می‌رسد، برگرفته از مقاله یا کار دیگر نویسنده است، این مطالب باید در داخل "علامت نقل قول" قرار گیرد.
 • مقاله باید منشأ و اصالت هر یک از مجموعه داده‌های به­کار گرفته شده را مشخص کند. اگر مجموعه داده‌های اختصاصی در جای دیگری توسط این نویسنده یا نویسنده دیگری به­کار گرفته شده است، مقاله باید این کارهای دیگر را چه انتشار یافته و چه انتشار نیافته باشند، بیان کند.
 • نویسندگان نباید مقاله‌ای را ارسال کنند که قبلاً برای این مجله ارسال شده، تحت ارزیابی قرار گرفته و پس از ارزیابی توسط سردبیر رد شده است. اگر نسخه اولیه قبلاً رد شده بود و نویسنده مایل است تا نسخه‌ای اصلاح شده از مقاله را برای ارزیابی ارسال کند، توجیه ارسال مجدد مقاله، باید به­طور شفاف توسط نویسنده برای سردبیر مجله مطرح و عنوان شود. تنها تحت شرایط خاصی است که، اجازه ارسال مجدد مقاله برای بار دوم وجود دارد.

        سرقت علمی

 • ثبت مقاله در سامانه مجله مدیریت صنعتی سنندج به منزله نقش اساسی تمامی نویسندگان در تدوین مقاله است. بنایراین انتظار
  می رود نویسنده مسؤول مقاله از درج نام نویسندگانی که در نگارش مقاله نقشی نداشته‎اند پرهیز نماید.
 • نویسندگان نباید هیچ گونه اطلاعات ساختگی اعم از خام و یا پردازش شده در اثر ارسالی خود داشته باشند.
 • صداقت علمی باید توسط همه نویسندگان رعایت شود. هر گونه استفاده از منابع قبلی خواه چاپ شده خواه نشده باید توسط نویسندگان در اثر با قید منبع ذکر شود.
 • همه نویسندگان مقاله در مورد اصالت اثر مسئول هستند. حق ارزیابی موارد سرقت علمی برای نشریه محفوظ است.
 • سرقت علمی به هر شکلی از موارد ذیل باعث می شود مقاله از درجه اعتبار ساقط گردد:

     الف. ثبت مقاله دیگری به نام خود.
     ب. درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در مقاله نقشی نداشته اند.
     ج. کپی­ برداری یا تکرار بخش‌های قابل ­توجهی از مقاله دیگر (حتی اگر مقاله کپی شده مربوط به یکی از نویسندگان مقاله جدید باشد).
   د. طرح نتایج حاصل از پژوهش­های دیگران به نام خود.
     ه. چاپ مکرر مقاله توسط نویسنده واحد در چند نشریه.
     و. بیان نتایج نادرست و خلاف یافته‎های علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهش.
     ز. استفاده از داده‎های نامعتبر یا دستکاری در داده‎های پژوهش.
     ح. کپی لغت به لغت: کپی کردن لغت به لغت، بصورت کلی یا جزئی، بدون استفاده از نشان نقل قول و یا ارجاع به منبع اصلی.
     ط. گرفتن ایده ها از منبع اصلی و تغییر ساختار لغات آن به نحوی که شیوه ی نثر نویسنده اصلی همچنان محسوس باش.
    ک. استفاده از نمودار ها، عکس ها، یا جداول، بصورت کلی یا جزئی، بدون ارجاع.
     ل. گرفتن ایده ها از منبع اصلی و سپس تولید مطلب با نثر خود بدون رعایت اصول ارجاع و یا نقل قول.
     موارد سرقت علمی توسط مسئولان نشریه بررسی و برای حراست از اعتبار و زحمات دیگر پژوهشگران، بدون هیچ چشم‎پوشی با توجه به میزان سرقت علمی به شرح ذیل برخورد قانونی می‌شود:

 •      مقاله رد خواهد شد و در صورت چاپ از روی سایت‎ها برداشته خواهد شد.
 •      اسامی همه نویسندگان مقاله در سیاه‎نامه نشریه‎های دانشگاه تهران قرار خواهد گرف.
 •       از مراجع قضایی ذی‎صلاح پی‎گیری حقوقی خواهد شد.
 •       طی یک نامه رسمی پرونده سرقت علمی با سایر دانشگاه‎ها و نشریه‎های داخلی و خارجی مرتبط به اشتراک گذاشته خواهد شد.
 •       مراتب طی یک نامه رسمی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایگاه های استنادی مجله و دانشگاه‎ها، موسسه‎ها، نشریه‎ها و هر محلی که نویسندگان از امتیاز چاپ این مقاله استفاده کرده‎اند، اطلاع داده خواهد شد.

        اصول اخلاقی سردبیران

 • مسئولیت هر گونه مطلب چاپ شده در مجله را به عهده بگیرند.
 • سردبیران نشریه باید استقلال قلم و تحریر خود را حفظ کنند و برای حصول اطمینان از اینکه نویسندگان آزادی قلم دارند، کار کنند. مسئولیت پذیرش یا رد مقالات با سردبیران است.
 • سردبیران، وظیفه قضاوت در مورد مقالات را صرفاً از لحاظ شایستگی‌های علمی بر عهده دارند.
 • سردبیران باید از هر گونه عملی که موجب افزایش تضاد منافع یا وجهه‌ای نامعقول از آن می‌شود، اجتناب کنند.
 • سردبیران باید از محرمانه بودن فرآیند ارزیابی مخفی دوطرفه و عدم افشای اطلاعاتی که ممکن است هویت نویسندگان را برای داوران یا برعکس فاش سازد، اطمینان حاصل کنند.
 • سردبیران باید برای تضمین ارزیابی به موقع همه مقالات و پاسخ سریع به درخواست‌های نویسندگان در خصوص وضعیت ارزیابی، ظرف مهلت تعیین شده (حداکثر دو هفته پس از دریافت مقاله) نسبت به ارزیابی اولیه و انتخاب داوران اقدام کنند. 
 • نشریه یک فرآیند ارزیابی مخفی دوطرفه را دنبال می‌کند که به موجب آن نویسندگان، داوران را نمی‌شناسند و برعکس در صورتی که به نظر می‌رسد مقالات مجله، تحت ارزیابی مخفی دوطرفه نبوده‌اند، استاندارد ارزیابی باید به طور شفاف بیان شود.
 • در جهت نیاز های خوانندگان و نویسندگان تلاش کنند.
 • در جهت پیشبرد مجله تلاش کنند.
 • با توجه به روند های موجود از کیفیت مطالب چاپی اطمینان حاصل کنند.
 • از آزادی بیان دفاع کنند.
 • یکپارچگی پیشینه آکادمیک مجله را حفظ کنند.
 • از تحت شعاع قرار گرفتن استاندارد های اخلاقی و فکری توسط نیاز های مالی جلوگیری کنند.
 • همواره تصحیحات، توضیحات، پس گیری مقالات، و معذرت خواهی در صورت نیاز را با علاقه ارایه دهند.

       اصول اخلاقی داوران

 • از داوران محترم مجله انتظار می رود به داوری مقاله هایی بپردازند که در حیطه ی توانایی حرفه ای آنان می گنجد و اگر توانایی حرفه ای لازم را برای انجام داوری ندارند اطلاع دهند.
 • در صورتی که قادر به انجام داوری در زمان معلوم نیستن از پذیرش داوری خودداری نمایند و تنها در صورتی با داوری موافقت کنند که توانایی انجام آن تحت یک جدول زمانی تفاهم شده را داشته باشند.
 • اگر به هر نحوی در پژوهش نقشی داشته اند از داوری آن پرهیز کنن و اگر قادر به داوری بی طرفانه نیستند از قبول کار پرهیز کنند.
 • به محرمانه بودن اطلاعات داوری احترام گذاشته و هیچ یک از اطلاعات را در هر یک از مراحل داوری فاش نکنند.
 • از اطلاعات به دست آورده هنگام داوری به نفع خود یا هر شخص یا سازمان دیگری استفاده نکنند و همچنین از این اطلاعات برای آسیب زدن و یا بی اعتبار جلوه دادن دیگران استفاده ننمایند.
 • ناسازگاری های بالقوه با علایق مجله را اطلاع دهند و یا اگر در زمینه یکی از ناسازگاری ها اطمینان حاصل نشده است با مجله مکاتبه کرده تا مطمین شوند.
 • اجازه ندهند که داوری آنها تحت تاثیر مسایلی چون ملیت، مذهب، باورهای سیاسی، جنسیت و یا دیگر مسایل این چنینی مربوط به نویسنده قرار گیرد.
 • در نقد ها بی طرف و سازنده باشند و از خشونت کلامی، اصطلاحات زننده و توهین آمیز پرهیز کنند.
 • درک صحیحی از دو طرفه بودن فرآیند داوری داشته و سهم خود از کار را در زمان مشخص شده انجام دهند.
 • اگر خود پژوهشی، شبیه به نسخه اولیه ارائه شده، در دست انجام دارند و یا به مجله دیگری ارائه کرده اند، از داوری کار خودداری کنند.
 • از داخل کردن اشخاص دیگر، از جمله دانشجویان و محقین تحت آموزش خود، در داوری بدون کسب اجازه از مجله خودداری کنند.
 • اگر هنگام داوری به بی قاعدگی خاص و یا نکته اخلاقی در مورد جنبه های مختلف کار برخوردند، بلافاصله به مجله اطلاع دهند.
 • اطمینان حاصل کنند که داوری آنان بر اساس خصوصیات کار ارائه شده و نه تحت تاثیر مسائل شخصی، مالی و یا ناسازگاری های دیگر باشد.
 • از تماس با نویسندگان کار بدون کسب اجازه از مجله خودداری نمایند.
 • بطور جزئی به نقد بپردازند و در مورد نظرات کلی از شواهد مرتبط برای اثبات عقیده خود استفاده نمایند.
 • از حساسیت های ناشی از موارد مرتبط با زبان، به خصوص در مورد نویسندگانی که به زبان مادری خود نمی نویسند، آگاهی کامل داشته باشند.
 • تحقیقات مازاد اساسی و مورد نیاز برای اثبات ادعاهای مطرح شده در نسخه اولیه را دقیقا مشخص نمایند.
 • گزارش را به نحوی ننویسند که به گونه ای منفی و غیر عادلانه در مورد شخص خاصی باشد.
 • از پیشنهاد استناد به کار خود داور، تنها برای بالا بردن میزان استنادات مقاله خود، پرهیز کنند.
 • نسخه اولیه ارائه شده و نقدهای آن را همچنان محرمانه نگه دارند.
 • اگر از سوی مجله در مورد داوری آنها تماس گرفته شد بلافاصله پاسخگو باشند و اطلاعات مورد نیاز را ارائه دهند.
 • اگر مطلبی مرتبط پس از تسلیم گزارش به نظر داور رسید، که امکان تغییر در نظرات و پیشنهادات را بوجود می آورد، به مجله اطلاع دهند.